Usluge

VISOKOGRADNJA

-         stambeni objekti

-         industrijski objekti

-         objekti sa posebnom namenom

-         grubi građevinski radovi

-         spušteni plafoni i pregradni zidovi

-         molersko-farbarski radovi

-         sanacije i rekonstrukcije objekata

-         enterijeri i dr.