Istorija

Samostalna građevinsko-zanatska radnja “BEOMONT-gradnja” posluje od  01.01.2002. godine.

Stvaranje je počelo 1992.  godine pod imenom “KUĆNI SERVIS M” kada smo se bavili instalaterskim poslovima i servisom instalacija i uređaja. Veći deo poslovanja su bile usluge za gradjanstvo. Pored toga, vršili smo usluge održavanja svih restorana Ugostiteljskog preduzeća “CVETNI TRG” u Beogradu, sve restorane društvene ishrane “Službe društvenog standarda” MUP-a Republike Srbije u Beogradu, upravnu zgradu “Savezne direkcije za robne rezerve” u nekadašnjoj ul. Moše Pijade i  privatna preduzeća kao što su “Partenon m.a.m. sistem” i druga.

Od 20.07.1995. godine radnja posluje pod imenom “BEOMONT-SERVIS”  i radi do 24.02.1999. godine. I u ovom periodu veliki deo posla bazira se na saradnji sa građanstvom. Proširena je i ponuda usluga pa nudimo bezmalo kompletne završno- zanatske radove u građevinarstvu. Prioritet pored instalacija bivaju spušteni plafoni svih vrsta i pregradni zidovi kao i molersko farbarski radovi. Pored građanstva ostvarujemo saradnju sa: hotelom “Dom”-Beograd, ”LeMiS”-om iz Austrije na radovima rekonstrukcije Instituta “Torlak” na Torlaku,  “Pilotskom akademijom”-Vršac , “Hemofarm”-om iz Vršca i dr.

Od 31.07.1998. godine, sedište firme je u Baru kada radimo za HEMOMONT-Podgorica.

Od 01.01.2002. godine poslujemo ponovo u Srbiji na staroj adresi pod imenom “BEOMONT-gradnja”, do današnjih dana.